Chủ nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

03-01-2019 08:44:24 GMT+7
|

VNPT Hải Dương niêm yết các Bảng công bố chất lượng dịch vụ

Bảng công bố chất lượng Cố định, Di động

Bảng công bố CLDV MegaVNN, FiberVNN

Bảng công bố CLDV Data LTE

Bảng công bố CLDV SMS

Bảng Công bố chất lượng truyền hình