Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG

02-01-2019 08:49:31 GMT+7
|

VNPT Hải Dương niêm yết các Bảng giá cước dịch vụ băng rộng

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG

Tên doanh nghiệp: Trung tâm kinh doanh VNPT – Hải Dương

Dịch vụ

Gói cước

Hình thức thanh toán giá cước

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Tốc độ cam kết (Mb/s)

Giá cước dịch vụ/ tháng (VNĐ)

Chi phí lắp đặt (VNĐ)

Thiết bị (VNĐ)

Tải xuống

Tải lên

Truy nhập Internet

Truyền hình (nếu có)

Điện thoại (nếu có)

Tổng cộng

Cài đặt

Lắp đặt đường dây

Chi phí khác (nếu có)

Tổng cộng

Loại thiết bị

Giá thuê (đặt cọc)

Trong nước

Quốc tế

Trong nước

Quốc tế

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Dịch vụ ADSL (cáp đồng)

Gói cước Mega Basic

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đinh,

7Mbps

Không cam kết

640 Kbps

Không cam kết

150.000

     

 

250.000

   

Cho mượn Modem

 

Trả trước 3 tháng

7Mbps

640 Kbps

135.000

     

 

250.000

     

Trả trước 7 tháng

7Mbps

640 Kbps

128.572

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

7Mbps

640 Kbps

120.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

7Mbps

640 Kbps

117.392

 

 

 

 

0

 

 

 

Gói cước Mega Easy

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đinh,

9Mbps

Không cam kết

640 Kbps

Không cam kết

250.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 3 tháng

9Mbps

640 Kbps

225.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 7 tháng

9Mbps

640 Kbps

214.286

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

9Mbps

640 Kbps

200.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

9Mbps

640 Kbps

195.653

 

 

 

 

0

 

 

 

Gói cước MegaFamily

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đinh nhỏ

12Mbps

 

640 Kbps

 

350.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

Trả trước 3 tháng

12Mbps

640Kbps

315.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

 

Trả trước 7 tháng

12Mbps

640Kbps

300.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

12Mbps

640Kbps

280.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

12Mbps

640Kbps

273.914

 

 

 

 

0

 

 

 

Gói cước Fiber15

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình

15Mbps

Không cam kết

15Mbps

Không cam kết

150.000

     

 

250.000

   

Cho mượn Modem quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

Trả trước 3 tháng

15Mbps

15Mbps

135.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

15Mbps

15Mbps

126.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

15Mbps

15Mbps

128.572

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

15Mbps

15Mbps

120.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

15Mbps

15Mbps

120.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

15Mbps

15Mbps

117.392

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber16

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình,

16Mbps

Không cam kết

16M

Không cam kết

170.000

     

 

250.000

   

 

Trả trước 3 tháng

16Mbps

16Mbps

153.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

16Mbps

16Mbps

142.800

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

16Mbps

16Mbps

145.715

 

 

 

 

0

 

0

 

Trả trước 12 tháng

16Mbps

16Mbps

136.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

16Mbps

16Mbps

136.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

16Mbps

16Mbps

133.044

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber20

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, gia đình

20Mbps

512Kbps

20Mbps

512Kbps

190.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 3 tháng

20Mbps

20Mbps

171.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

20Mbps

20Mbps

159.600

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

20Mbps

20Mbps

162.858

 

 

 

 

0

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

 

Trả trước 12 tháng

20Mbps

20Mbps

152.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

20Mbps

20Mbps

152.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

20Mbps

20Mbps

148.696

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber26

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình

26Mbps

512Kbps

26Mbps

512Kbps

200.000

 

 

 

 

250.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

Trả trước 3 tháng

26Mbps

26Mbps

180.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

26Mbps

26Mbps

168.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

26Mbps

26Mbps

171.429

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

26Mbps

26Mbps

160.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

26Mbps

26Mbps

160.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

26Mbps

26Mbps

156.522

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber30

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình

30Mbps

512Kbps

30Mbps

512Kbps

230.000

 

 

 

 

250.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

Trả trước 3 tháng

30Mbps

30Mbps

207.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

30Mbps

30Mbps

193.200

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

30Mbps

30Mbps

197.143

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

30Mbps

30Mbps

184.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

30Mbps

30Mbps

184 000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

30Mbps

30Mbps

180.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

Fiber40

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình

40Mbps

512Kbps

40Mbps

512Kbps

340.000

 

 

 

 

250.000

 

0

Cho mượn Modem quang

 

 

Trả trước 3 tháng

40Mbps

40Mbps

306.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

40Mbps

40Mbps

285.600

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

40Mbps

40Mbps

291.429

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

40Mbps

40Mbps

272.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

40Mbps

40Mbps

272.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

40Mbps

40Mbps

266.087

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberNET

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ

60Mbps

1M

60Mbps

1M

800.000

 

 

 

 

250.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

Trả trước 3 tháng

60Mbps

60Mbps

720.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

60Mbps

60Mbps

672.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

60Mbps

60Mbps

685.715

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

60Mbps

60Mbps

640.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

60Mbps

60Mbps

640.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả trước 23 tháng

60Mbps

60Mbps

626.087

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber80

Trả sau hàng tháng

Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ

80Mbps

Không cam kết

80Mbps

Không cam kết

1.200.000

 

 

 

 

250.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

Trả trước 3 tháng

80Mbps

80Mbps

1.080.000

 

 

 

 

250.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

80Mbps

80Mbps

1.008.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 7 tháng

80Mbps

80Mbps

1.028.572

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

80Mbps

80Mbps

960.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 15 tháng

80Mbps

80Mbps

960.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 23 tháng

80Mbps

80Mbps

939.131

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber50

Trả sau hàng tháng

Tổ chức DN

50Mbps

1Mbps

50Mbps

1Mbps

650.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

585.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

544.500

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

520.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber70

Trả sau hàng tháng

Tổ chức DN

70Mbps

1,5Mbps

70Mbps

1,5Mbps

1.400.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

 

70Mbps

 

70Mbps

 

1.260.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

70Mbps

70Mbps

1.176.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

70Mbps

70Mbps

1.120.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber80

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

80Mbps

2Mbps

80Mbps

2Mbps

2.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn Modem quang

 

 

 

 

 

 

 

Trả trước 3 tháng

80Mbps

80Mbps

1.800.000

       

500.000

     

Trả trước 6 tháng

80Mbps

80Mbps

1.680.000

       

0

     

Trả trước 12 tháng

80Mbps

80Mbps

1.600.000

       

0

     

Fiber90

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

90Mbps

2Mbps

90Mbps

2Mbps

3.000.000

       

500.000

   

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

 

90Mbps

90Mbps

2.700.000

       

500.000

     

Trả trước 6 tháng

 

90Mbps

90Mbps

2.520.000

       

0

     

Trả trước 12 tháng

 

90Mbps

90Mbps

2.400.000

       

0

     

Fiber100

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

100Mbps

2Mbps

100Mbps

2Mbps

4.000.000

       

500.000

   

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

100Mbps

100Mbps

3.600.000

       

500.000

     

Trả trước 6 tháng

100Mbps

100Mbps

3.360.000

       

0

     
 

Trả trước 12 tháng

100Mbps

100Mbps

3.200.000

       

0

     

Fiber100+

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

100Mbps

3Mbps

100Mbps

3Mbps

6.000.000

       

500.000

   

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

100Mbps

100Mbps

5.400.000

       

500.000

     

Trả trước 6 tháng

100Mbps

100Mbps

5.040.000

       

0

     

Trả trước 12 tháng

100Mbps

100Mbps

4.800.000

       

0

     

Fiber120

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

120Mbps

3Mbps

120Mbps

3Mbps

8.000.000

       

500.000

   

Cho mượn Modem quang

 

Trả trước 3 tháng

120Mbps

120Mbps

7.200.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

120Mbps

120Mbps

6.720.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

120Mbps

120Mbps

6.400.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Fiber150

Trả hàng tháng

Tổ chức DN

150Mbps

4Mbps

150Mbps

4Mbps

12.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn Modem

 

Trả trước 3 tháng

150Mbps

150Mbps

10.800.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

150Mbps

150Mbps

10.080.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

150Mbps

150Mbps

9.600.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Start1

Trả trước 3 tháng

KH tổ chức DN

38Mbps

512Kbps

38Mbps

512Kbps

162.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

Trả trước 6 tháng

38Mbps

38Mbps

151.200

 

 

 

 

0

 

 

Cho mượn Modem

 

Trả trước 12 tháng

38Mbps

38Mbps

144.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Start2

Trả trước 3 tháng

KH tổ chức DN

58Mbps

768Kbps

58Mbps

768Kbps

324.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

58Mbps

58Mbps

302.400

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

58Mbps

58Mbps

288.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP60

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

60Mbps

2Mbps

60Mbps

2Mbps

1.800.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

60Mbps

60Mbps

1.620.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

60Mbps

60Mbps

1.512.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

60Mbps

 

60Mbps

 

1.440.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP70

 

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

70Mbps

2,5Mbps

70Mbps

2,5Mbps

3.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

70Mbps

70Mbps

2.700.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

70Mbps

70Mbps

2.520.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

70Mbps

70Mbps

2.400.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

FiberVIP80

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

80Mbps

3Mbps

80Mbps

3Mbps

4.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

80Mbps

80Mbps

3.600.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

80Mbps

80Mbps

3.360.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

80Mbps

80Mbps

3.200.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP90

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

90Mbps

3Mbps

90Mbps

3Mbps

6.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

90Mbps

90Mbps

5.400.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

90Mbps

90Mbps

5.040.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

90Mbps

90Mbps

4.800.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP100

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

100Mbps

4Mbps

100Mbps

4Mbps

8.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

100Mbps

100Mbps

7.200.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

100Mbps

100Mbps

6.720.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

100Mbps

100Mbps

6.400.000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

FiberVIP150

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

150Mbps

5Mbps

150Mbps

5Mbps

16.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Dịch vụ FiberVNN

(cáp quang)

Trả trước 3 tháng

150Mbps

150Mbps

14.400.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

150Mbps

150Mbps

13.440.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

150Mbps

150Mbps

12.800.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP200

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

200Mbps

6Mbps

200Mbps

6Mbps

20.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

200Mbps

200Mbps

18.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

200Mbps

200Mbps

16.800.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

200Mbps

200Mbps

16.000.000

 

 

 

 

0

 

 

 

FiberVIP300

Trả sau hàng tháng

KH tổ chức DN

300Mbps

8Mbps

300Mbps

8Mbps

30.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

Cho mượn modem

 

Trả trước 3 tháng

 

300Mbps

 

300Mbps

 

27.000.000

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Trả trước 6 tháng

 

300Mbps

 

300Mbps

 

25.200.000

 

 

 

 

0

 

 

 

Trả trước 12 tháng

 

300Mbps

 

300Mbps

 

24.000.000

 

 

 

 

0

 

 

 

                                     

Cước địa chỉ IP tĩnh: 200.000 đồng/IP tĩnh; Block 6 IP tĩnh: 500.000 đồng/Block

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:

Các doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu, công bố trên trang thông tin điện tử và tại địa Điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ, Điểm giao dịch công cộng của doanh nghiệp.

(1): Ghi rõ tên dịch vụ cung cấp bao gồm loại hình cụ thể cáp đồng (ADSL và cáp đồng trục) hoặc cáp quang và thời hạn của hợp đồng (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng,...);

(3): Ghi rõ đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ gia đình, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp, Cơ quan, Điểm công cộng, …;

(4), (5), (6), (7): Tốc độ tải lên và tải xuống cam kết theo gói dịch vụ cung cấp;

(8), (9), (10), (11): Cước phí thu khách hàng hàng tháng không bao gồm thuế VAT;

Đối với các gói dịch vụ có thời hạn thanh toán cước trước lớn hơn 1 tháng, khai báo giá cước dịch vụ trung bình theo tháng;

(12): Tiền công cài đặt, thiết lập tham số hệ thống, thiết bị để bảo đảm hệ thống hoạt động;

(13)(14), (15): Nêu rõ chi phí lắp đặt mới kể cả việc thay cáp cũ bằng cáp mới tính từ bảng đấu dây (Main Distribution Frame - MDF) tới thiết bị kết cuối của người sử dụng;

(16): Chủng loại thiết bị được đi kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ;

(17): Giá thiết bị tại thời Điểm cung cấp dịch vụ, nếu đặt cọc ghi rõ số tiền đặt cọc thu của khách hàng;

Doanh nghiệp có thể cung cấp b sung các thông tin khác liên quan (địa ch IP tĩnh, dịch vụ nội dung khác nếu có,...).