Chủ nhật, ngày 04 tháng 06 năm 2023

VNPT Hải Dương dừng in giấy biên nhận thanh toán từ kỳ cước thâng 09/2022