Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

VNPT Hải Dương dừng in giấy biên nhận thanh toán từ kỳ cước thâng 09/2022

07-30-2022 17:43:24 GMT+7
|

Từ 01/10/2022, khách hàng của VNPT sẽ được nhận thông báo cước qua SMS, website, App My VNPT thay vì hóa đơn giấy. Chi tiêt xem tại Thông báo dưới đây: