Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

01. Trung tâm Viễn thông Thành phố Hải dương

    Địa chỉ: 1 Đại Lộ Hồ Chí Minh - Thành Phố Hải Dương - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3846000

    Fax: 0320.3846005

    Email:
 

02. Trung tâm Viễn thông Chí Linh


    Địa chỉ: Nguyễn Trãi 2 TTr Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3882211

    Fax: 0320.3882001

    Email:
 

03. Trung tâm Viễn thông Cẩm Giàng

    Địa chỉ: Khu 15 Thị Trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3786411

    Fax: 0320.3782886

    Email:
 

04. Trung tâm Viễn thông Nam Sách

    Địa chỉ: Tiền Trung - Ái Quốc - Nam Sách - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3753211

    Fax: 0320.3756999

    Email:
 

05. Trung tâm Viễn thông Kinh Môn

    Địa chỉ: Kinh Hạ - Kinh Môn - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3822211

    Fax: 0320.3826734

    Email:


06. Trung tâm Viễn thông Kim Thành

    Địa chỉ: Phúc Thành - Kim Thành - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3720211

    Fax: 0320.3721313

    Email: 

07. Trung tâm Viễn thông Bình Giang

    Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3777211

    Fax: 0320.3772111

    Email:
 

08. Trung tâm Viễn thông Gia Lộc

    Địa chỉ: Thị Trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3716411

    Fax: 0320.3711555

    Email:09. Trung tâm Viễn thông Ninh Giang

    Địa chỉ: 90 Trần Hưng Đạo Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang - Ninh Giang - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3767211

    Fax: 0320.3767922

    Email:


10. Trung tâm Viễn thông Thanh Hà

    Địa chỉ: Đông Phan, Tân An - Thanh Hà - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3815211

    Fax: 0320.3973737

    Email:
 

11. Trung tâm Viễn thông Thanh Miện

    Địa chỉ: Khu 4 Thị Trấn Thanh Miện - Thanh Miện - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3736511

    Fax: 0320.3736800

    Email:


12. Trung tâm Viễn thông Tứ Kỳ

    Địa chỉ: La Tỉnh Thị Trấn Tứ Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương

    Điện thoại: 0320.3747211

    Fax: 0320.3746336

    Email: