Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG XEM CHI TIẾT VÀ LẤY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

- Bước 1:

Khách hàng truy cập vào trang:  http://haiduong.vnpt.vn . Giao diện trang chủ

 

- Bước 2:

Các Anh/Chị muốn đăng nhập vào xem chi tiết hoặc lấy hóa đơn thì chọn và “Tra cứu cước” -->

 

Trên giao diện này các Anh/ chị nhập Mã khách hàng và Mậu khẩu theo User và Pasword đã cung cấp ở Thư ngỏ mà VNPT đã gửi tới Khách hàng, điền mã xác nhận --> Đăng nhập. Tại lần đăng nhập đầu tiên chương trình sẽ yêu cầu đổi mật khẩu. Các Anh/chị chỉ nhập mật khẩu cũ/mật khẩu mới rồi chấp nhận --> Thoát khỏi giao diện --> Đăng nhập lại bằng Mật khẩu mới (mật khẩu vừa đổi).

VD: cửa số đăng nhập như ảnh dưới

 

Cửa sổ đăng nhập

  • Đăng nhập thành công -->

 

Đăng nhập thành công

Các Anh/chị muốn lấy hóa đơn tháng nào thì chọn Năm/Tháng  --> Loại cước thì chọn Tổng hợp

Sau đó Anh/chị có 2 lựa chọn là xem chi tiết hoặc xem hóa đơn.

*/ Nếu xem chi tiết cước thì nhấn vào: Xem cước

*/ Nếu muốn lấy hóa đơn điện tử nhấn vào: Xem hóa đơn.